Kronogården - Bo på lantgård

Kronogården© 2020

Kronogården

Gården är belägen på norra Billigen och innefattar det vacka naturreservatet Högsböla ängar. Kronogården är ett levande lantbruk med kött och lammproduktion. Gården ligger mitt i mellan Skövde, Skara, Mariestad och Götene på Billingens nordsida, där inlandsisen format ett fantastiskt landskap. Det är ett mycket rikt växt och djurliv, med flera naturreservat utanför stugknuten. Vandringsleder går rakt över gårdsplanen. Utflyktsmål är fågelsjöarna Hornborgarsjön (med tranorna) och Östen samt Skara Sommarland.


Kronogården är en kronans gård som byggdes till häradsskrivaren på 1800-talets början. Gården har även haft eget mejeri i en av flygelbyggnaderna och ostlager i ett av de nuvarande sovrummen.


Om oss

Vi som driver gården idag är Ann-Sofie och Roland Moqvist, som köpte gården 1996 efter att ha arrenderat den sedan 1982. Fram till 2006 hade vi mjölkproduktion, men numera är det amkor med sina kalvar, av rasen Herford, som tillsammans med ca 50 tackor med lamm som håller våra fantastiskt vackra naturreservat öppna.

Vy från högsböla ängar

Får på grönbete

Fårhage på vintern

Ko på grönbete

En av gårdens råttjägare!